Produksjon av maskiner er i rute

Maskinprodusentene forteller at det foreløpig ikke er noen forsinkelser i produksjonen, og at alt går etter planen. Vi forventer første levering i løpet av april, og siste i månedsskiftet mai/juni.

14 visninger0 kommentarer

All informasjon på denne siden er konfidensiell og skal ikke deles uten godkjenning