Lokaler i Løten inspisert

Lokaler mangler sluk i gulv og det er heller ikke mulig å få dette på plass. Lokaler er derfor ikke egnet.


NB! Vi har hatt nye samtaler med utleier av lokalene i Stange, og utleier er positiv til å foreta nødvendige tilpasninger. Lokalene er på 600 kvm med leiepris ca. kr 450,-.

1 visning0 kommentarer

All informasjon på denne siden er konfidensiell og skal ikke deles uten godkjenning