Konstituerende styremøte

Den 31. januar ble det avholdt konstituerende styremøte i Kveik Yeast Lab AS. Lars Hanstad ble valgt som leder av styret, Øystein Bakken Vold nestleder, Elisabeth Kommisrud styremedlem og Emil Tømmerdal Nordby styremedlem.

8 visninger0 kommentarer

All informasjon på denne siden er konfidensiell og skal ikke deles uten godkjenning