Intensjonsavtaler

Søken etter intensjonsavtaler er godt i gang, og en skisse av verdi 2,5 millioner kroner er gitt av Brewolution Aps. Det er også gitt sterke signaler fra Bevie (UK, EU, Australia og NZ) og Gusmer Enterprises (USA) om at intensjonsavtaler vil være mulig å oppnå. Et one-pager dokument er opprettet for å gi kort informasjon om Kveik Yeast Lab til de respektive parter, med mål om å få på plass intensjonsavtaler. Dokumentet er lagret og tilgjengelig i STYREDOKUMENTER->MARKEDSMATERIELL.

2 visninger0 kommentarer

All informasjon på denne siden er konfidensiell og skal ikke deles uten godkjenning