Forskningssøknad til Landbruks- og matdirektoratet

I samarbeid med Nofima AS (forskningsinstitutt for mat) har vi levert en søknad til Landbruks- og matdirektoratet for forskning på kveik. Vi ønsker å analysere kveiken og gjøre sensoriske tester og finne ute hvilke smaker og aromaer de forskjellige kveik kulturene tilfører øl. Det skal også forskes på effektivitet på forskjellige temperaturer, og alkoholtoleranse. Dette er forskning som vil være nyttig for selskapet i kommunikasjonen mot sluttbrukerne.


Prosjektet har en ramme på kr 500.000, og det er ikke krav om egen finansiering.


0 visninger0 kommentarer

All informasjon på denne siden er konfidensiell og skal ikke deles uten godkjenning