Forskningssøknad innvilget

Selskapet har fått innvilget sin søknad om kr 500.000,- i støtte til forskning på kveik. Prosjektet vil gjennomføres i samarbeid med Nofima, og vil offisielt starte januar 2020. Prosjektet støttes av Landbruks- og matdepartementet.

2 visninger0 kommentarer

All informasjon på denne siden er konfidensiell og skal ikke deles uten godkjenning