Forsinket levering fra Alfa Laval

Vi har mottatt informasjon fra Alfa Laval om at det er forsinkelse i leveringen fra en underleverandør. Dette gjør at leveringen av propageringsanlegget blir forsinket med 2 uker og vil bli levert uke 25. Dette medfører ingen store konsekvenser og vil ikke påvirke lansering av produkter.

10 visninger0 kommentarer

All informasjon på denne siden er konfidensiell og skal ikke deles uten godkjenning