Forsinkelse i forskningsprosjekt

På grunn av Coronaviruset har Nofima innført strenge rutiner, og det er svært begrenset adgang til deres lokaler. Mange ansatte har nå hjemmekontor, og det er lav aktivitet på bedriftens kontor.


Tirsdag reiser Arne og jeg ned til Nofima for å gjennomføre en prosess i prosjektet. Vi har fått tilgang til ett rom med inngang fra utsiden hvor vi kan oppholde oss, og vi får kun lov til å være i det rommet. Dette er helt uproblematisk i forhold til det vi skal gjøre, men på grunn av de interne rutinene og situasjonen hos Nofima så må vi regne med at videre testing, analyse og sluttrapport vil bli forsinket.

10 visninger0 kommentarer

All informasjon på denne siden er konfidensiell og skal ikke deles uten godkjenning