Emisjon nærmer seg slutten

Etter en lang ventetid ser det nå ut til at emisjonen nærmer seg slutten, og selskapet vil øke sin aksjekapital med minimum 3 millioner kroner. Det gjenstår svar i fra èn interessent, og frist for signering av avtaler er satt til 5. april. Dato for innbetaling av kapital i emisjonen er satt til 12. april.


Finansieringsbudsjettet ligger an til å havne på ca. 9,7 millioner kroner, og kapital utover emisjon søkes hentet fra Innovasjon Norge samt banklån.

4 visninger0 kommentarer

All informasjon på denne siden er konfidensiell og skal ikke deles uten godkjenning