Emisjon 2 er nå fulltegnet

Den siste emisjonen på kr 2 millioner er nå fulltegnet, og vi starter prosessen med å registrere denne i offentlige registre.


Nye aksjonærer er:

Obsideo AS med 1785 aksjer

Abra Eiendom AS med 1588 aksjer

Gilbert Adarkwah med 178 aksjer

Bjørn Roth med 10 aksjer

Eva Rogne med 5 aksjer

Nadia Aasen med 5 aksjer


Aksjekapitalen økes fra kr 42855 med kr 10713 til kr 53568 ved utstedelse av 3571 nye aksjer pålydende kr 3,- pr aksje til tegningskurs 560,07 pr aksje. Samlet tegningsbeløp er kr 2.000.010,-.


7 visninger0 kommentarer

All informasjon på denne siden er konfidensiell og skal ikke deles uten godkjenning